jakie wsparcie w zamian za klasę integracyjną?

Zaloguj się aby móc pisać na forum. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.

Link to tego postu 22 maj 12

Jedno z zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla naszej córki brzmi:
"Zaleca się realizaowanie obowiązku szkolnego w szkole masowej, w klasie integracyjnej". Niestety z uwagi na zbyt małą liczbę dzieci z orzeczeniem na bieżący rok szkolny takowa klasa nie została utworzona. Córka jest w I klasie szkoły masowej, klasa liczy 25 uczniów. Czy w związku z powyższym organ prowadzący powinien zaproponować inne rozwiązanie (np. wsparcie dodatkowego nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin)?
Być może ktoś miał podobną sytuację będę wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki.
pozdrawiam
Aga

Link to tego postu 22 maj 12

Tak, mogą się Państwo ubiegać o nauczyciela wspomagającego dla córki w klasie masowej. Można go zatrudniać od września 2012 roku.
Polecam lekturę informatora, w razie wątpliwości proszę pytać:
http://www.wszystkojasne.waw.pl/17-czy-mozna-zatrudnic-asystenta-w-klasie-ogolnodostepnej.html


Link to tego postu 23 maj 12

Proszę się zapoznać z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228 poz.1490)

w paragrafie 4 jest wymienione, co szkoła powinna zapewnić dziecku niepełnosprawnemu. Punkt 2 tego paragrafu mówi, że szkoła zapewnia: odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

Proszę napisać pismo do Dyrektora i burmistrza z prośbą (nie wnioskiem, bo zatrudnienie odbywa się na wniosek dyrektora) o stworzenie odpowiednich warunków do nauki poprzez zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, co reguluje paragraf 6 Rozporządzenia 1490.
Mogą też Państwo użyć argumentu, że najlepsza dla córki byłaby klasa integracyjna lub klasa o liczebności podobnej do integracyjnej, więc skoro takiej nie ma, to potrzebny jest nauczyciel wspierający.

Jeżeli mają Państwo pisemne ślady trudności szkolnych dziecka, np. zapisane w zeszycie korespondencji z nauczycielem, proszę to też ująć w piśmie. Przyda się również opinia psychologiczna o tym, że dziecko potrzebuje indywidualnego wsparcia osoby dorosłej na terenie placówki.

Jeżeli dziecko ma autyzm lub zaburzenia ze spektrum lub niepełnosprawność sprzężoną, mogą Państwo dodać akapit o wysokości subwencji, którą Gmina już dostaje (47 tyś.) i wyrazić przekonanie, że te środki z pewnością pokryją koszt zatrudnienia dodatkowego nauczyciela.

Tu jest pismo w trochę innej sprawie, proszę je jednak dokładnie przeanalizować. Być może część argumentów będzie pasowała do Państwa sytuacji
http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_ninjaboard&view=topic&id=61&Itemid=46&limit=10&offset=20

I znów długa lista odbiorców do wiadomości: kuratorium, MEN, RPO, Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych biuro@wszystkojasne.waw.pl

Link to tego postu 23 maj 12

Dziękuję za wskazówki. Za tydzień mamy umówione spotkanie z władzami gminy i poinformujemy o rezultacie rozmów.
pozrawiam

Link to tego postu 23 maj 12

Radziłabym jednak napisać to pismo i wysłać jeszcze przed spotkaniem lub wręczyć je za potwierdzeniem odbioru na początku.

Jeżeli nie są Państwo prawnikami, nie znacie dobrze prawa oświatowego, to spotkanie może być bardzo trudne. Piszę z własnego doświadczenia. Ze strony gminy pojawi się pewnie ktoś z Wydziału Oświaty, może burmistrz, może radca prawny.

Jeżeli jednak zdecydują się państwo spotykać, koniecznie proszę spisać swoje oczekiwania, wydrukować i dokładnie przestudiować rozporządzenia MEN i pozaznaczać, które punkty rozporządzenia odnoszą się do konkretnych Państwa próśb.
Warto, żeby w spotkaniu uczestniczyła osoba trzecia, która będzie robić notatkę ze spotkania.

Proszę się też zapoznać z tekstem dr Agnieszki Dudzińskiej, która jako Rzecznik i jako rodzic uczestniczyła w takich spotkaniach, w szczególności z ostatnią częścią Ważne zasady działania.

http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=268:prawo-dziecka-niepenosprawnego-do-nauki-w-szkole-ogolnodostpnej-wskazowki-dla-rodzicow-i-opiekunow&catid=22:komentarze-do-prawa&Itemid=2

Powodzenia!

Link to tego postu 31 maj 12

Nadaliśmy tempa sprawie. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z BM, który zapewnił nas o zgodzie na nauczyciea wspomagającego w ramach projektu Rejonowego Urzędu Pracy. Natomiast, co do subwencji kwota jaką nam podał nijak się ma z wyliczeniami zdobytymi w internecie. Pismo w sprawie zatrudnienia nauczyciela wspomagającego złożyliśmy w UM oraz kopie zostały wysłane do wiadomosci odpowiednich władz. Czekamy na odpowiedź.
PS złożyliśmy również piosmo o przekazanie metyryczki podziału części oświatowej subewncji.

Link to tego postu 31 maj 12

Świetnie, że spotkaliście się Państwo ze zrozumieniem tematu i dobrą wolą w urzędzie. chciałabym, aby na tym forum pojawiało się więcej takich informacji.

Dobrze, że będzie nauczyciel wspomagający, ale sprawdziłabym jeszcze na jaki czas ta osoba zostanie zatrudniona. Jeżeli koszty jej zatrudnienia będzie pokrywał urząd pracy to domyślam się, że to jakiś projekt stażowy, który po roku się skończy. Wskazane byłoby monitorowanie sytuacji, bo nowy nauczyciel wspomagający co roku to nie jest dobre rozwiązanie.