orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaloguj się aby móc pisać na forum. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.

Link to tego postu 28 maj 13

Witam. Moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm) -wydane w 2012r i uczęszcza do I klasy (klasa integracyjna).Takie orzeczenie wydawane jest na etap edukacyjny czyli w tym przypadku klasy I-III. Czy możliwa jest obecnie zmiana tego orzeczenia ( szczególnie zależy mi na dopisaniu dodatkowych zaleceń do już istniejących). Czy może wystarczy przedstawić w szkole opinię z ppp zawierającą wskazówki do pracy z dzieckiem. Który z dokumentów jest dla szkoły bardziej wiążący opinia czy orzeczenie? I jeszcze jedno pytanie mam czy ppp może odmówić zmiany już wydanego w 2012r orzeczenia i kazać mi czekać do momentu ukończenia przez dziecko III kl.

i jeszcze jedno pytanie czy dyrektor szkoły może odmówić, uczniowi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej motywując to tym iz dziecko ma juz godziny reawlidacji a na dodatkowe godziny pomocy dyrektor nie ma nauczycieli ( godzin )


Z poważaniem mamaK

Link to tego postu 28 maj 13

Dużo tych pytań postaram się po kolei
1. może Pani zwrócić się pisemnie o wydanie nowego orzeczenia, na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
§ 11.1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, o których mowa w § 8 ust. 2;
Zalecenia o ktorych mowa w § 8 ust. 2 to (...)
1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możiwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno- -pedagogicznej;
2. jeżeli ma Pani opinię, to proszę ją dołączyć do tego wniosku
3. Szkoła powinna realizować zalecenia z opinii, ale z naszej wiedzy w praktyce różnie to bywa.
4. szkoła ma obowiązek realizować zalecenia z orzeczenia o potrzebiekształcenia specjalnego. Jeżeli tego nie robi, tłumacząc się brakiem nauczycieli/ środków, to warto mieć taką odmowę na piśmie. Z tą odmową trzeba złożyć skargę do nadzoru pedagogicznego w kuratorium.

Link to tego postu 29 maj 13

Bardzo Dziekuję za odpowiedz.
Na Państwa zawsze można liczyć odpowiedzi zawsze Szybko i konkretnie - dziekuję :)
mamaK